ဓာတ္ပုံ - The Farmer

ကြ်န္းစုႏွင့္ ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေရလုပ္သားမ်ား၏ အသက္ေမြး ဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္း အေျခအေနမ်ားကို စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့

တနသၤာရီတိုင္း ေဒသႀကီး၊ ကြ်န္းစု ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္ အတြင္း ေရလုပ္သား မ်ားကို ILO ၏ အေသးစား၊ အလတ္စား ကူညီ ေထာက္ပံ့ေရး အစီအစဥ္ျဖင့္ ေထာက္ပံ့ ေပးသြားႏိုင္ရန္ ေရလုပ္သားမ်ား၏ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္း အေျခအေနမ်ားကို ေအာက္တိုဘာလ ၇ ရက္မွ ...

Read More

ဓာတ္ပုံ - ျမစ္မခ

ျပည္သူ ဘဝမ်ားစြာကို အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ ျဖစ္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ ေနသည္ဟုဆိုကာ အမရပူရ ေဒသခံမ်ား ဆႏၵထုတ္ေဖာ္

မႏၱေလးတိုင္း ေဒသႀကီး၊ အမရပူရ ၿမိဳ႕နယ္ရွိ တလင္းႀကီး ေက်းရြာအုပ္စု၊ ဝဲႀကီးဆင္ ရြာကြက္သစ္တြင္ ေအးခ်မ္းစြာ    ေနထိုင္သည့္ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ားအား အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ ျဖစ္ေစေအာင္ ဖန္တီးေနသည့္ အမရပူရ လယ္ယာေျမ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အဖြဲ႕အား ျဖဳတ္ခ်ေပးရန္ဟုဆို ကာ ...

Read More

ဓာတ္ပုံ - ဂ်ဴးေမဇင္

Yangon Tractor ထြန္စက္ကုမၸဏီမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ဂုဏ္ျပဳ ဆုေပးပြဲက်င္းပ

Yangon Tractor ထြန္စက္ ကုမၸဏီမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ဂုဏ္ျပဳ ဆုေပးပြဲကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၁၀ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ တိုင္းေဒသႀကီး၊ မရမ္းကုန္း ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ဂႏၶာမာ ဟိုးေဆးတြင္ က်င္းပ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ အဆိုပါ ကုမၸဏီ ...

Read More

ဓာတ္ပုံ - ေက်ာ္သူရမ်ဳိး

တ႐ုတ္ ဝယ္လိုအားနည္း၍ ျပည္တြင္း ေျပာင္းေဈးက်ဆင္း

မႏၱေလး ေဈးကြက္တြင္ တ႐ုတ္ ဝယ္လိုအား နည္းသည့္အတြက္ ေျပာင္းေဈးႏႈန္း က်ဆင္းေနေၾကာင္း ေျပာင္းပြဲ႐ံု မ်ားႏွင့္ ေျပာင္းစိုက္ ပ်ိဳးေတာင္သူ မ်ားမွ သိရသည္။ မႏၱေလး ေဈးကြက္တြင္ ေအာက္တိုဘာလ လယ္ပိုင္းတြင္ ေျပာင္းဖူး(စီပီ) တစ္အိတ္ က်ပ္ ၁၅,ဝ၀ဝမွ က်ပ္ ...

Read More

ဓာတ္ပုံ - ျမစ္မခ

ေမြးျမဴ ေရး ပ်ားအံုမ်ားကို စိုက္ခင္းမ်ား အနီးမွ ဖယ္ရွားေပးရန္ ထုတ္ျပန္ထားမႈ ျပန္လည္စိစစ္ေပးေစလို

စစ္ကိုင္းတိုင္း ေဒသႀကီး၊ ယင္းမာ ခ႐ိုင္အတြင္း စိုက္ခင္းမ်ား အနီး ေမြးျမဴ ေရး ပ်ားမ်ားထား ရွိျခင္းေၾကာင့္ စိုက္ခင္း သီးႏွံမ်ား ပ်က္စီးဆံုး ႐ံႈးသျဖင့္ ပ်ားအံုမ်ားကို ဖယ္ရွားေပးရန္ ထုတ္ျပန္ထားမႈကို ျပန္လည္ စိစစ္ေပးရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ပ်ားေမြးျမဴ ...

Read More

ဓာတ္ပုံ - wtop.com

ၾကက္ဆင္ေဈးကြက္ လူသိမ်ားလာေသာ္လည္း ၾကက္ဆင္သားသီးသန္႔ ေဈးကြက္မရွိေသး

ၾကက္ဆင္ ေဈးကြက္ကို ယခင္ကထက္ လူသိမ်ား လာေသာ္လည္း ၾကက္ဆင္သား သီးသန္႔ ေရာင္းခ်သည့္ ေဈးကြက္ မရွိေသး ေၾကာင္း ၾကက္ဆင္ေမြးျမဴ  သူမ်ားထံမွ သိရသည္။ ၾကက္ဆင္ ေမြးျမဴ သူမ်ားတြင္ အလွေမြးျမဴသူ၊ ျပန္လည္ ေရာင္းခ်ရန္ ေမြးျမဴ ...

Read More

ဓာတ္ပုံ - ျမစ္မခ

ျမန္မာ့ လယ္ယာဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဘဏ္ကို စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီးဌာနေအာက္သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕မည္

စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း ဝန္ႀကီးဌာန၏ လက္ေအာက္တြင္ ရွိေသာ  ျမန္မာ့ လယ္ယာဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ဘဏ္ကို စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီးဌာန၏ လက္ေအာက္သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕မည္ဟု သိရသည္။“အစိုးရသစ္ သက္တမ္း ဒုတိယ ေျခာက္လ အထိေတာ့ လယ္ယာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဘဏ္က ...

Read More

သတင္း
WhiteFarmer logo(use for website)
ရွမ္းျပည္နယ္(ေျမာက္ပိုင္း)၊ မိုးမိတ္ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ကုမၸဏီမ်ားမွ တရားဝင္ ပိုင္ဆိုင္ထားၿပီး အသံုးျပဳမႈ မရွိေသာ ေျမလြတ္ ေျမ...
WhiteFarmer logo(use for website)
ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး ဦးစီးဌာနမွ ဖြင့္လွစ္သည့္ ေရာ္ဘာႏွင့္ ဆက္စပ္ သင္တန္းမ်ားကို ေရာ္ဘာ စိုက္ပ်ိဳးေရး လုပ္ငန...
စီပြားေရး
WhiteFarmer logo(use for website)
၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ျပ႒ာန္း ေကာက္ခံမည့္  အခြန္ဥပေဒတြင္ ပို႔ကုန္၊ သြင္းကုန္ လုပ္ငန္းမ်ား၌ ေကာက္ခံမည့္ အခြန္ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ အခ်...
WhiteFarmer logo(use for website)
အစိုးရသစ္ လက္ထက္ ပထမဆံုး အေနျဖင့္ ေတာင္သူမ်ား စိုက္ပ်ိဳး ထုတ္လုပ္ လိုက္သည့္ လယ္ယာ ထြက္ကုန္မ်ား လက္ကားေဈး ကြက္မွ တစ္ဆင့္ စားသံ...

မိုးမိတ္ရွိ ေျမလြတ္ေျမ႐ိုင္း ဧကႏွစ္ေသာင္းေက်ာ္ကို ေဒသခံမ်ား လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္ တင္ျပမည္       စိုက္ပ်ိဳးေရး ဦးစီးဌာနမွဖြင့္လွစ္သည့္ ေရာ္ဘာ သင္တန္းမ်ားကို လုပ္ငန္းရွင္မ်ား စိတ္ဝင္စားလာ       ကြ်န္းစုႏွင့္ ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေရလုပ္သားမ်ား၏ အသက္ေမြး ဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္း အေျခအေနမ်ားကို စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့       ငါးလုပ္ငန္း အဖြဲ႕ခ်ဳပ္က၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ျပ႒ာန္းေကာက္ခံမည့္ အခြန္ ဥပေဒအတြက္ ပို႔ကုန္၊ သြင္းကုန္အခြန္ကို အဓိကထား တင္ျပမည္       ေပါင္ၿမိဳ႕တြင္ ဘုရားတည္ရန္ အေၾကာင္းျပကာ ေက်ာက္မိုင္းခြဲေနမႈကို ရပ္တန္႔ရန္ ေဒသခံ ၅၀ဝ ဝန္းက်င္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ ေတာင္းဆို       ျပည္သူ ဘဝမ်ားစြာကို အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ ျဖစ္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ ေနသည္ဟုဆိုကာ အမရပူရ ေဒသခံမ်ား ဆႏၵထုတ္ေဖာ္       သတ္မွတ္ စည္းကမ္းႏွင့္ အညီ ေရာင္းခ်၊ ေပါင္ႏွံ၊ ငွားရမ္း၊ လဲလွယ္ခြင့္ႏွင့္ ေပးကမ္းခြင့္ရွိေသာ္လည္း လယ္ျပန္၊ ေငြျပန္စနစ္ကိုသာ အသံုးျပဳေနရ      

ေဆာင္းပါး
ဓာတ္ပုံ - epa
၁။ အမ်ိဳးသားေျမ အရင္းအျမစ္ စီမံခန္႔ခြဲေရး ဗဟိုေကာ္မတီသည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလတြင္ ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ “အမ်ိ...
ဓာတ္ပုံ -  www.wordpress.com
လာမည့္ ႏုိဝင္ဘာလ ဆန္းတြင္ ေတာင္သူ လယ္သမား မ်ား၏ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ မိုးရာသီ စိုက္စပါးမ်ား လိႈင္လိႈင္ထြက္ လာေတာ့မည္။ အခ်ိဳ႕ ေဒသမ်ားတြ...
ႏုိင္ငံတကာ
ဓာတ္ပုံ -  The News International
အိႏိၵယ ႏုိင္ငံႏွင့္ ပါကစၥတန္ ႏုိင္ငံတို႔အၾကား ပဋိပကၡမ်ား ျမင့္တက္လာခဲ့ ၿပီးေနာက္ လက္ရွိ အေျခအေန အေပၚ စိုးရိမ္ပူပန္မႈ ျဖစ္ေပၚ...
WhiteFarmer logo(use for website)
လာမည့္ သီတင္းပတ္ အတြင္း ကေမၻာဒီးယား ႏုိင္ငံသို႔ လာေရာက္မည့္ တ႐ုတ္သမၼတ ရွီက်င့္ဖ်င္၏ ခရီးစဥ္သည္ တ႐ုတ္သို႔ ကေမၻာ ဒီးယား စိုက္ပ...
ေဆာင္းပါး
ဓာတ္ပုံ - epa
ေအာက္တိုဘာလ (သီတင္းကြ်တ္) ဆို လွ်င္ “ေကာက္ေစာ စပါး” မ်ား စတင္ေပၚ လာၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ဝမ္းစာ မေလာက္သူ၊   ေပၚဦး ေပၚဖ်ား ေဈးေကာင္းေလး ...
ဓာတ္ပုံ - The Farmer
သစ္သီးဝလံ မ်ားထဲတြင္ အသီးမ်ားရင့္ လာၿပီးေနာက္ လ်င္ျမန္စြာမွည့္လာကာ အျမန္ပ်က္စီး သြားေစၿပီး၊ အထားမခံတဲ့ အသီးမ်ိဳးမ်ား နဲ႔ မွ...